Film

Unwanted

Release date: 30 September 2021

Format: Feature film

Genre: Drama

Director: Lena Lanskih

Writer: Lena Lanskih, Ekaterina Perfilova

Director of photography: Mikhael Weizenfeld

Production designer: Pyotr Balabanov

Producer: Sergey Selyanov, Natalya Drozd

Production: Russia

Production Companies: CTB Film Company with the support of the Ministry of Culture of the Russian Federation

Actors: Anastasiya Strukova, Olga Malakhova, Ivan Ivashov, Vyacheslav Baranov, Vladimir Shabelnikov, Tatyana Tikhmenyova, Tatyana Vorotnikova, Viktor Grakhov, Anton Ksenev, Anna Zhukova, Tatyana Aptikeeva, Mariya Novikova, Nikita Gospodchikov, Viktoriya Chernobai, Sasha Makan, Evgeniya Matzura, Evgeniya Nekrasova, Alisa Mironova, Apolinariya Kiriletz, Natalya Arsentyeva, Lidiya Andreeva, Vyacheslav Grigorev, Yuliya Men, Ulyana Fomicheva, Svetlana Podgornaya, Yakov Petrov, Evgeniy Serzin, Yuliya Borodina, Lyudmila Motornaya, Denis Kozinets, Tatyana Kondrateva and others

Colour: Colour

A 15-year old Vika has to grow up. Only yesterday she was just a teenager and now she’s a mom. Catching sidelong scowls of adults, being mocked by peers, unbearable responsibility – it seems like the entire world is against her and Vika is all by herself. More truly, she has a child now, she’s not all alone.

Trailer

Stills

Shoot

Unwanted

A 15-year old Vika has to grow up. Only yesterday she was just a teenager and now she’s a mom. Catching sidelong scowls of adults, being mocked by peers, unbearable responsibility – it seems like the entire world is against her and Vika is all by herself. More truly, she has a child now, she’s not all alone.

Back | More