October 27, 2020

The shooting of the film Type 8 In Saint-Petersburg is finished

Filming of Type 8 is over (originally the film was called Little one), directed by Lena Lanskih (debut), producers: Sergey Selyanov, Natalya Drozd.

Produced by CTB Film Company with the support of the Ministry of Culture of the Russian Federation.

The main character is a 15-year-old girl Vika. Only yesterday she was just a teenager and now she’s a mom. Catching sidelong scowls of adults, being mocked by peers, feeling an unbearable responsibility – it seems like the entire world is against her and Vika is all by herself. More truly, she has a child now, she’s not all alone.

First stills:

Type 8
Genre: drama
Companies: CTB Film Company with the support of the Ministry of Culture of the Russian Federation
Producer: Sergey Selyanov, Natalya Drozd
Director: Lena Lanskih
Writer: Lena Lanskih, Ekaterina Perfilova
Director of photography: Mikhael Weizenfeld
Production designer: Pyotr Balabanov
Starring: Anastasiya Strukova, Olga Malakhova, Ivan Ivashov, Vyacheslav Baranov, Vladimir Shabelnikov, Tatyana Tikhmenyova, Tatyana Vorotnikova, Viktor Grakhov, Anton Ksenev, Anna Zhukova, Tatyana Aptikeeva, Mariya Novikova, Nikita Gospodchikov, Viktoriya Chernobai, Sasha Makan, Evgeniya Matzura, Evgeniya Nekrasova, Alisa Mironova, Apolinariya Kiriletz, Natalya Arsentyeva, Lidiya Andreeva, Vyacheslav Grigorev, Yuliya Men, Ulyana Fomicheva, Svetlana Podgornaya, Yakov Petrov, Evgeniy Serzin, Yuliya Borodina, Lyudmila Motornaya, Denis Kozinets, Tatyana Kondrateva and others

Synopsis: A 15-year old Vika has to grow up. Only yesterday she was just a teenager and now she’s a mom. Catching sidelong scowls of adults, being mocked by peers, unbearable responsibility – it seems like the entire world is against her and Vika is all by herself. More truly, she has a child now, she’s not all alone.